ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μουσιωτίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Μουσιωτίτσα

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα προσαρτάται στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μουσιωτίτσα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Μεσούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μουσιωτίτσης

ΦΕΚ 167Α - 24/07/1996

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Κάτω Μουσιωτίτσα στον οικισμό Νέα Μουσιωτίτσα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Κάτω Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Μεσούρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Νέα Μουσιωτίτσα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv