ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βασταβετσίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βασταβέτσι

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Βασταβέτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ταξιάρχαι

Ο οικισμός Λούτζονος της κοινότητας μετονομάζεται σε Ποτιστικά

Ο οικισμός Ζαβράτσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Κέδρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ταξιαρχών

Κ. Ταξιαρχών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βασταβετσίου

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Ταξιάρχαι της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετροβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πετροβουνίου

Κ. Πετροβουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ταξιαρχών

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Χαροκόπιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροβουνίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλάτανος και προσάρτησή του στην κοινότητα Πετροβουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Χαροκόπιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Κέδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Ο οικισμός Πετροβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Ο οικισμός Ποτιστικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τζουμέρκων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv