ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστάνιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστάνιανη

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Ο οικισμός Καστάνιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανέα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καστανέας

Κ. Καστανέας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 39Α - 09/02/1950

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καστάνιανης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστανέα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv