ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Οστανίτσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οστανίτσα

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ταξιαρχών προσαρτάται στην κοινότητα Οστανίτσης

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Ταξιαρχών της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γκούρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Οστανίτσης

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Γκούρα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Ο οικισμός Οστανίτσα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αηδονοχώρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αηδονοχωρίου

Κ. Αηδονοχωρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 431Α - 12/12/1929

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Οστανίτσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αηδονοχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κονίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv