ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δοβράς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δοβρά

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου προσαρτάται στην κοινότητα Δοβράς

18/12/1920

Ο οικισμός Ιερά Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Δοβρά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπράγγελοι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπραγγέλων

Κ. Ασπραγγέλων (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δοβράς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπραγγέλων

19/03/1961

Ο οικισμός Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Καρυαί Ασφάκας και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασπραγγέλων

ΦΕΚ 76Α - 27/05/1972

Ο οικισμός Καρυαί Ασφάκας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ασφάκας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπράγγελοι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Κεντρικού Ζαγορίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv