ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σεκλίστης (Άρτης)

ΦΕΚ 254Α - 25/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σεκλίστα από το δήμο Τετραφυλίας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Ρισέσιον και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεκλίστης

Αναγνώριση του οικισμού Σταυροβρύση και προσάρτησή του στην κοινότητα Σεκλίστης

ΦΕΚ 101Α - 24/05/1954

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ελάτης

Ο οικισμός Σεκλίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ελάτη

Κ. Ελάτης (Άρτης)

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σεκλίστης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σταυροβρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ρισέσιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Ο οικισμός Ελάτη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Τετραφυλίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv