ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γοβριτσάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γοβριτσά

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γοβριτσά της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυόβρυση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρυόβρυσης

Κ. Κρυόβρυσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γοβριτσάς

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δουραχάνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

07/04/1951

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Δουραχάνης της κοινότητας καταργείται.

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Ποταμιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

Αναγνώριση του οικισμού Σπόθοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρυόβρυσης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ανατολικού Ζαγορίου

Ο οικισμός Κρυόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Ο οικισμός Σπόθοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Περάματος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv