ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γερακαρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γερακάρι

Ο οικισμός Γουλά προσαρτάται στην κοινότητα Γερακαρίου

ΦΕΚ 193Α - 20/09/1928

Ο οικισμός Γουλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλατανιά

ΦΕΚ 266Α - 01/12/1979

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Γερακάριον στον οικισμό Πλατανιά

ΦΕΚ 29Α - 09/02/1981

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλατανιάς

Κ. Πλατανιάς (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 29Α - 09/02/1981

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γερακαρίου

ΦΕΚ 153Α - 11/07/1988

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κοντινοί αποσπάται από την κοινότητα Δαφνούλας και προσαρτάται στην κοινότητα

17/03/1991

Ο οικισμός Κοντινοί της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Καραδήμας της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καραδήμας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Πλατανιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Ο οικισμός Γερακάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παμβώτιδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv