ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Θεριακησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Θεριακήσι

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Εισόδια Θεοτόκου και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Κυριακή και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Καννέτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Θεριακησίου

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Ο οικισμός Παλαιοχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Θεριακήσι της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Καννέτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Θεριακήσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο οικισμός Εισόδια Θεοτόκου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv