ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μαλουνίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μαλούνιον

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Μαλουνίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Αχούρια Μαλουνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλουνίου

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Βελεντζινά Μαλουνίου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μαλουνίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Βελεντζινά Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Μαλούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Ο οικισμός Αχούρια Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φιλιατών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv