ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καστρίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Καστρί

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

Ο οικισμός Ράγιον προσαρτάται στην κοινότητα Καστρίου

ΦΕΚ 56Α - 28/02/1935

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραγίου

Ο οικισμός Τσιφλίκι Ράγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραγίου

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Καστρίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ηγουμενίτσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv