ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορίτιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορίτιανη

Ο οικισμός Βρατίλα προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Κολεστάτιον αποσπάται από την κοινότητα Σκορπιώνας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Κορίτιανης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Ρίζιαννη αποσπάται από την κοινότητα Ρίζιαννης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα Σεμερίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπεντελένιον αποσπάται από την κοινότητα Σεμερίζης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα Δράμεσης και προσαρτάται στην κοινότητα

07/04/1951

Ο οικισμός Κολεστάτιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεντελένιον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 349Α - 21/12/1953

Ο οικισμός Ρίζιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Γεώργιος

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δράμεσης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δράμεσης

ΦΕΚ 219Α - 11/12/1963

Ο οικισμός Βρατίλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάτω Κορίτιανη και προσάρτησή του στην κοινότητα Κορίτιανης

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Σεμερίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Δίλοφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Κάτω Κορίτιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv