ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Φιλιατών (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Φιλιάτες

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Φιλιατών

Δ. Φιλιατών (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 31Α - 27/02/1947

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Φιλιατών

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσέλλας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρικορύφου

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρυσέλλας

ΦΕΚ 197Α - 27/08/1996

Ο οικισμός Ελαία αποσπάται από την κοινότητα Σίδερης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Νικολάου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Πάντες αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίων Πάντων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αετός αποσπάται από την κοινότητα Αετού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμπελών αποσπάται από την κοινότητα Αμπελώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτόν αποσπάται από την κοινότητα Αναβρυτού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδέα αποσπάται από την κοινότητα Αχλαδέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαβούριον αποσπάται από την κοινότητα Βαβουρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσέλλα αποσπάται από την κοινότητα Βρυσέλλας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιρομέριον αποσπάται από την κοινότητα Γιρομερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γολά αποσπάται από την κοινότητα Γολάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραδοβίστα αποσπάται από την κοινότητα Γολάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίταινα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοκολακάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρυσούλα αποσπάται από την κοινότητα Κάτω Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμίτσα αποσπάται από την κοινότητα Κεραμίτσης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κερασοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κερασοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσσυβάτικα αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κεφαλοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσατσουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινιά αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεροχώριον αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινολιθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινολιθάρι αποσπάται από την κοινότητα Κοκκινολιθαρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρεμάδιον αποσπάται από την κοινότητα Κουρεμαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα Κρυονερίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπάρισσον αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αρσένιος αποσπάται από την κοινότητα Κυπαρίσσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεπτοκαρυά αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα Λεπτοκαρυάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λια αποσπάται από την κοινότητα Λιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίστα αποσπάται από την κοινότητα Λίστας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελεντζινά Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαλούνιον αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχούρια Μαλουνίου αποσπάται από την κοινότητα Μαλουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλέα αποσπάται από την κοινότητα Μηλέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από την κοινότητα Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξέχωρον αποσπάται από την κοινότητα Ξεχώρου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δονάτος αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαμπάς αποσπάται από την κοινότητα Παλαμπά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κώτσικα αποσπάται από την κοινότητα Πλαισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαίσιον αποσπάται από την κοινότητα Πλαισίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από την κοινότητα Πλατάνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγαδούλια αποσπάται από την κοινότητα Πηγαδουλίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραβενή αποσπάται από την κοινότητα Ραβενής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χλομός αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιτανιά αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζόν αποσπάται από την κοινότητα Ριζού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίδερη αποσπάται από την κοινότητα Σίδερης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρικόρυφον αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φράγμα Καλαμά αποσπάται από την κοινότητα Τρικορύφου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίτσανη αποσπάται από την κοινότητα Τσαμαντά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαμαντάς αποσπάται από την κοινότητα Τσαμαντά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανερωμένη αποσπάται από την κοινότητα Φανερωμένης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοινίκιον αποσπάται από την κοινότητα Φοινικίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαραυγή αποσπάται από την κοινότητα Χαραυγής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλιθέα αποσπάται από την κοινότητα Καλλιθέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Παλαιοκκλήσιον αποσπάται από την κοινότητα Παλαιοκκλησίου και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Τριάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σιτανιά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Σμέρτος αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαγιάδα αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπροκκλήσι αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράγιον αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεστρίνη αποσπάται από το δήμο Σαγιάδας και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv