ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπλήσδιανης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπλήσδιανη

ΦΕΚ 199Α - 13/06/1926

Ο οικισμός Μπλήσδιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καντσίκου

Η κοινότητα καταργείται

Κ. Λαγκάδας (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 188Α - 25/07/1953

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λαγκάδα από την κοινότητα Καντσίκου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μαστοροχωρίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv