ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λυντζίδας (Λιδίζδας) (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λυντζίδα (Λιδίζδα)

Ο οικισμός Περδικάρι προσαρτάται στην κοινότητα Λυντζίδας (Λιδίζδας)

ΦΕΚ 76Α - 03/04/1920

Ο οικισμός Περδικάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Τσαμαντά

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Λυντζίδα (Λιδίζδα) της κοινότητας μετονομάζεται σε Ασπροκκλήσι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ασπροκκλησίου

Κ. Ασπροκκλησίου (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λυντζίδας (Λιδίζδας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Ασπροκκλησίου (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Θυάμιδος του νομού Θεσπρωτίας και υπάγεται στην επαρχία Φιλιατών του νομού Θεσπρωτίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ασπροκκλήσι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Σαγιάδας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv