ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δράμεσης (Ιωαννίνων)

ΦΕΚ 184Α - 19/08/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δράμεση

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Ιωαννίνων και υπάγεται στο νομό Θεσπρωτίας

Κ. Δράμεσης (Θεσπρωτίας)

ΦΕΚ 119Α - 01/04/1937

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσπρωτίας από το νομό Ιωαννίνων

ΦΕΚ 27Α - 24/01/1951

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κορίτιανης

Η κοινότητα καταργείται

ΦΕΚ 18Α - 11/02/1963

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Δράμεση από την κοινότητα Κορίτιανης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Κορίτιανης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 30Α - 13/03/1990

Ο οικισμός Δράμεση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραποτάμου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv