ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Συλιβαινιωτίκων (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 195Α - 04/09/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σιλιβενιώτικα από την κοινότητα Ακράτας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Κ. Συλιβαινιωτίκων (Αχαΐας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Καμαρόβρυση και προσάρτησή του στην κοινότητα Συλιβαινιωτίκων

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 119Α - 03/06/1944

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας και υπάγεται στην επαρχία Αιγιαλείας του νομού Αχαΐας

ΦΕΚ 333Α - 16/11/1953

Ο οικισμός Καμαρόβρυση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Σιλιβαινιωτίκων και προσάρτησή του στην κοινότητα Συλιβαινιωτίκων

14/03/1971

Ο οικισμός Παραλία Σιλιβαινιωτίκων της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Συλιβαινιώτικα της κοινότητας

ΦΕΚ 99Α - 28/05/1985

Ο οικισμός Συλιβαινιώτικα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Ακράτας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv