ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρκιναγρίου (Σάμου)

ΦΕΚ 237Α - 31/10/1919

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρκινάγριον από την κοινότητα Αμάλου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 209Α - 28/08/1924

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα Αμάλου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ραχών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv