ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κάτω Καμήλας (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κάτω Καμήλα

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Γκούντελη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Κουμάργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Κισκεπεσί προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Αντά προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κάτω Καμήλας

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Κισκεπεσί αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κιοπεκή

Ο οικισμός Κουμάργιαννη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουμάργιαννης

Ο οικισμός Αντά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπεκή

Ο οικισμός Άγκω Μαχαλά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κουμάργιαννης

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γκούντελη της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαμβακούσσα

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Τζαμί Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Κουβούκλιον

ΦΕΚ 91Α - 10/04/1933

Ο οικισμός Βαμβακούσσα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαμβακούσσης

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Κουβούκλιον της κοινότητας διορθώνεται σε Κουβούκλια

ΦΕΚ 98Α - 17/04/1950

Ο οικισμός Κουβούκλια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουβουκλίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κάτω Καμήλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv