ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Γενή Μαχαλά (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Αρναούτ-Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Κερμεζή προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Μπεϊλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

Ο οικισμός Κακαράσκα προσαρτάται στην κοινότητα Γενή Μαχαλά

18/12/1920

Ο οικισμός Κερμεζή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Σαλ Μαχαλάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κιοπεκή

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Μπεϊλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαλτοτόπι

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κακαράσκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Ελένη

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Αρναούτ-Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Ιτεοχώριον

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Ο οικισμός Γενή Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεπονιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεπονιάς

Κ. Πεπονιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 306Α - 22/12/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Γενή Μαχαλά

Κ. Γενή Μαχαλά (Σερρών)

16/05/1928

Ο οικισμός Ιτεοχώριον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Πεπονιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 312Α - 10/10/1946

Ο οικισμός Βαλτοτόπι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαλτοτοπίου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Αγία Ελένη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίας Ελένης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεπονιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σκουτάρεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv