ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κοπρίβης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κόπριβα

Ο οικισμός Ομάρ Μεντελέρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Μπεσταούκ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κουρφαλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Σιαμπανλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Τσαβδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Δεμίρ-Χανλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ιμπιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Φερεσλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κιοσελή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ισμαϊλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Ορτά - Μαχαλά προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Κιουλιχλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

Ο οικισμός Καγιαλή προσαρτάται στην κοινότητα Κοπρίβης

18/12/1920

Ο οικισμός Δεμίρ-Χανλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κιοσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Φερεσλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ιμπιλέρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαβδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Σιαμπανλάρ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κουρφαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπεσταούκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ομάρ Μεντελέρ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Κιουλιχλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κορυφούδι

Ο οικισμός Ορτά - Μαχαλά της κοινότητας μετονομάζεται σε Δίλοφον

Ο οικισμός Ισμαϊλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Δασοτόπι

Ο οικισμός Καγιαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Λιθότοπος

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Κόπριβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Χείμαρρος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Χειμάρρου

Κ. Χειμάρρου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Κοπρίβης

ΦΕΚ 102Α - 07/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερκίνης

16/10/1940

Ο οικισμός Δασοτόπι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης

Κ. Χειμάρρου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Βισαλτίας του νομού Θεσσαλονίκης από την επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Χειμάρρου (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Χειμάρρου (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Βισαλτίας του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Σερρών του νομού Σερρών

19/03/1961

Ο οικισμός Δίλοφον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Λιθότοπος της κοινότητας

ΦΕΚ 112Α - 16/07/1963

Ο οικισμός Λιθότοπος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιθοτόπου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Χείμαρρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Στρυμονικού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv