ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ράμνης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ράμνα

Ο οικισμός Χατζημπεηλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Μεσιλή προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Δερβέντι προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Μπαχτιάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

Ο οικισμός Τσουρτσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ράμνης

ΦΕΚ 76Β - 30/08/1924

Ο οικισμός Χατζημπεηλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βυρώνεια

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Βυρώνεια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βυρωνείας

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Βυρώνειας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

Η έδρα της κοινότητας μεταφέρεται από τον οικισμό Ράμνα στον οικισμό Δερβέντι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δερβεντίου

Κ. Δερβεντίου (Σερρών)

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ράμνης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Δερβέντι της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακριτοχώριον

Ο οικισμός Μεσιλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετρηνό

Ο οικισμός Μπαχτιάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δενδρόφυτο

Ο οικισμός Τσουρτσελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Θρακικό

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Ακριτοχωρίου

Κ. Ακριτοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 25Α - 15/02/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δερβεντίου

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Ράμνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Ομαλόν

ΦΕΚ 203Α - 03/10/1928

Ο οικισμός Ομαλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ακριτοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Ο οικισμός Θρακικό αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv