ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουτκόβου (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπούτκοβον

Ο οικισμός Ντελή Χασάν προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Τσαίρ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

Ο οικισμός Κεσιντζή Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Μπουτκόβου

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Ο οικισμός Μπούτκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κερκίνη

Ο οικισμός Σταυρός της κοινότητας μετονομάζεται σε Σταυροδρόμι

Ο οικισμός Ντελή Χασάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μοναστηράκι

Ο οικισμός Κεσιντζή Τσιφλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σιδηροχώριον

Ο οικισμός Τσαίρ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καλαμιές

Ο οικισμός Τζουμά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λειβαδιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κερκίνης

Κ. Κερκίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 29Β - 14/04/1923

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουτκόβου

ΦΕΚ 144Α - 15/07/1927

Ο οικισμός Λειβαδιά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λειβαδιάς

ΦΕΚ 172Α - 21/08/1928

Ο οικισμός Καλαμιές αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Λειβαδιάς

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Σιδηροχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ροδοπόλεως

ΦΕΚ 107Α - 04/05/1933

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα Χειμάρρου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μεσολόφου

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μεσόλοφος αποσπάται από την κοινότητα Μεσολόφου και προσαρτάται στην κοινότητα

19/03/1961

Ο οικισμός Μεσόλοφος της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κερκίνη της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κερκίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Σταυροδρόμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv