ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Μπουγιούκ Μαχαλέ (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Μπογιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Πορλίδα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μαντάρι προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μπουρσούκι προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

Ο οικισμός Μρίσνα προσαρτάται στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Μπογιούκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεγαλοχώριον

Ο οικισμός Μαντάρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μανιτάρι

Ο οικισμός Μρίσνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Γόνιμον

Ο οικισμός Πορλίδα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κογχύλια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεγαλοχωρίου

Κ. Μεγαλοχωρίου (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Μπουγιούκ Μαχαλέ

ΦΕΚ 296Α - 30/11/1927

Ο οικισμός Μπουρσούκι αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουρσουκίου

Ο οικισμός Μανιτάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρσουκίου

Ο οικισμός Κογχύλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μπουρσουκίου

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Γόνιμον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γονίμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεγαλοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv