ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βετρίνης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Βέτρινα

Ο οικισμός Ουμπαγιά προσαρτάται στην κοινότητα Βετρίνης

Ο οικισμός Κισιολίτι προσαρτάται στην κοινότητα Βετρίνης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Βέτρινα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέον Πετρίτσιον

Ο οικισμός Ουμπαγιά της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγριόλευκα

Ο οικισμός Κισιολίτι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αετοβούνιον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέου Πετριτσίου

Κ. Νέου Πετριτσίου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βετρίνης

ΦΕΚ 222Α - 20/08/1955

Ο οικισμός Μεσαία αποσπάται από την κοινότητα Μεσαίας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 116Α - 18/06/1959

Ο οικισμός Αετοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Βυρωνείας

19/03/1961

Ο οικισμός Αγριόλευκα της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Πετρίτσιον της κοινότητας

Ο οικισμός Μεσαία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νέον Πετρίτσιον της κοινότητας

Αναγνώριση του οικισμού Ψηλή Ράχη και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέου Πετριτσίου

14/03/1971

Ο οικισμός Ψηλή Ράχη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νέον Πετρίτσιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Πετριτσίου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv