ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κορμίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Κορμίστα

Ο οικισμός Τσερέπλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

ΦΕΚ 4Α - 11/01/1927

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα προσαρτάται στην κοινότητα Κορμίστης

ΦΕΚ 60Α - 18/04/1928

Ο οικισμός Τσερέπλιανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τσερέπλιανης

ΦΕΚ 170Α - 23/05/1932

Ο οικισμός Νέα Μπάφρα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Μπάφρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κορμίστα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Ο οικισμός Μονή Εικοσιφοινίσσης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κορμίστας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv