ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λασκοβικίων ή Λακοβικίων (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λασκοβίκια ή Λακοβίκια

Ο οικισμός Δεδέμπαλη προσαρτάται στην κοινότητα Λασκοβικίων ή Λακοβικίων

18/12/1920

Ο οικισμός Δεδέμπαλη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Λασκοβίκια ή Λακοβίκια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσολακκιά

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσολακκιάς

Κ. Μεσολακκιάς (Σερρών)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λασκοβικίων ή Λακοβικίων

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Μεσολακκιά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μεσολακκιάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Μεσολακκιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv