ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Προβίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Προβίστα

Ο οικισμός Αμφίπολις προσαρτάται στην κοινότητα Προβίστης

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Προβίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαιοκώμη

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Παλαιοκώμης

Κ. Παλαιοκώμης (Σερρών)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Προβίστης

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φυλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοκώμης

ΦΕΚ 140Α - 27/05/1952

Ο οικισμός Αμφίπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αμφιπόλεως

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοκώμη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αμφίπολης

Ο οικισμός Νέα Φυλή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αμφίπολης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv