ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κρανίων (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 9Α - 28/01/1866

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αργοστόλιον

Ο οικισμός Σπηλιά προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Χελμάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Μπουγεράτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κουρουπάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Μενεγάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κομποθεκράτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

Ο οικισμός Κοκολάτα προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μπουγεράτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Άτρου προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Άτρου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πρόννων

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Λατίνων προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Λιμήν Αργοστολίου προσαρτάται στο δήμο Κρανίων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Αγίου Νικολάου Λατίνων του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 164Α - 21/06/1908

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Αργοστολίου

Δ. Αργοστολίου (Κεφαλληνίας)

ΦΕΚ 164Α - 21/06/1908

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κρανίων

ΦΕΚ 248Α - 18/08/1912

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοκολάτων

ΦΕΚ 140Α - 15/04/1915

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από την κοινότητα Κοκολάτων και προσαρτάται στο δήμο

16/05/1928

Ο οικισμός Λιμήν Αργοστολίου του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Εξοχικαί Θέσεις και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

16/10/1940

Ο οικισμός Εξοχικαί Θέσεις του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται.

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Σπηλιά και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

14/03/1971

Ο οικισμός Κουρουπάτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μενεγάτα του δήμου

Ο οικισμός Σπηλιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αργοστόλιον του δήμου

Ο οικισμός Χελμάτα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Κομποθεκράτα του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Λάσση και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

ΦΕΚ 111Α - 01/06/1971

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακήθρας

05/04/1981

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύς Γιαλός και προσάρτησή του στο δήμο Αργοστολίου

ΦΕΚ 290Α - 21/12/1988

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από την κοινότητα Σβορωνάτων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από την κοινότητα Αγκώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από την κοινότητα Δαυγάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από την κοινότητα Διλινάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από την κοινότητα Ζόλων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από την κοινότητα Θηναίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από την κοινότητα Κουρουκλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από την κοινότητα Νυφίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από την κοινότητα Τρωϊανάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από την κοινότητα Φαρακλάτων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από την κοινότητα Φάρσων και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Λάσση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλατύς Γιαλός του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Αργοστόλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κεφαλονιάς

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αργοστόλιον από το δήμο Κεφαλονιάς και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ζόλα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγκώνας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδακάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστρον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θηράμονας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Ανδρέου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατελειός αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ατσουπάδες αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολαΐτης αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιμοτάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξενόπουλον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεταξάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρκόπουλον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δράπανον αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουρδάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακήθρα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρουκλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμειαί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάδος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιχάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επανωχώρι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανδριολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαυγάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κατελειός αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτα Εικοσιμίας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Γερασίμου αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλσαμάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατείαι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλεριάνος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργίνια αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μενεγάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομποθεκράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκολάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανιές αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διλινάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεμουτσαντάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμπιτσάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρατζακλί αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ελευθέριος αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείσματα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρωϊανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάς αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτακάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαρακλάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προκοπάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φάρσα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χιονάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοριάνα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουντουράτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμμύδι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεσάδα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καπανδρίτι αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάστρα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοριζάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περατάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπρογέρακας αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζανάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σβορωνάτα αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηνιά αποσπάται από το δήμο Κεφαλονιάς και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv