ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βανακουλίων (Τρικάλων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βανακούλια από το δήμο Αιγινίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Χάνι Κουτσουλιά αποσπάται από το δήμο Αιγινίου και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Χάνι Κουτσουλιά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Βανακούλια της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρύα Βρύση

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κρύας Βρύσης

Κ. Κρύας Βρύσης (Τρικάλων)

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βανακουλίων

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Καλύβια και προσάρτησή του στην κοινότητα Κρύας Βρύσης

ΦΕΚ 16Α - 09/02/1963

Ο οικισμός Καλύβια της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριφύλλια

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Τριφύλλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Ο οικισμός Κρύα Βρύση αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Καλαμπάκας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv