ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λοζίστης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Λοζίστα

Ο οικισμός Τσαβδαρλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Τσαλίκ Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Μενεξελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Κιράν Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Ουρουμλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Ντεντελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Καρασούλι προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Οραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Κιουλεμελή προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

Ο οικισμός Καϊράν Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Λοζίστης

18/12/1920

Ο οικισμός Οραπλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τσαβδαρλή της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Μπές Ταουκλή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

Αναγνώριση του οικισμού Ντενικτσελή και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

Αναγνώριση του οικισμού Μεράς και προσάρτησή του στην κοινότητα Λοζίστης

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Ο οικισμός Λοζίστα της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσόλοφος

Ο οικισμός Καϊράν Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Δαφνούσα

Ο οικισμός Τσαλίκ Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικροκώμη

Ο οικισμός Ουρουμλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κληματερό

Ο οικισμός Κιράν Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άκρα

Ο οικισμός Καρασούλι της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυροσούλι

Ο οικισμός Μενεξελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αχλαδερό

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μεσολόφου

Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 7Α - 14/01/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λοζίστης

16/05/1928

Ο οικισμός Κιουλεμελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντεντελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ντενικτσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεράς της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπές Ταουκλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυροσούλι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αχλαδερό της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Άκρα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δαφνούσα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κληματερό της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 163Α - 27/06/1942

Ο οικισμός Κορυφούδι αποσπάται από την κοινότητα Κερκίνης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών και υπάγεται στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

Κ. Μεσολόφου (Κιλκίς)

ΦΕΚ 185Α - 23/07/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς από την επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς και υπάγεται στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών

Κ. Μεσολόφου (Σερρών)

ΦΕΚ 29Α - 08/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στην επαρχία Σιντικής του νομού Σερρών από την επαρχία Κιλκίς του νομού Κιλκίς

07/04/1951

Ο οικισμός Μικροκώμη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Κορυφούδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 14Α - 16/01/1952

Ο οικισμός Μεσόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Κερκίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv