ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νιγρίτης (Σερρών)

ΦΕΚ 2Α - 04/01/1920

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νιγρίτα

Ο οικισμός Μπαϊρακτάρ (Σημαιοφόρος) προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Γεωργουλά προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Φυτόκιον προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Λίτζα προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

Ο οικισμός Καρά - Ορμάν προσαρτάται στην κοινότητα Νιγρίτης

ΦΕΚ 41Β - 26/05/1923

Ο οικισμός Μπαϊρακτάρ (Σημαιοφόρος) της κοινότητας μετονομάζεται σε Φλάμπουρον

Ο οικισμός Λίτζα της κοινότητας μετονομάζεται σε Θερμά

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Καρά - Ορμάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρόλογγος

ΦΕΚ 251Α - 04/08/1932

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θερμών

ΦΕΚ 284Α - 29/09/1933

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φλαμπούρου

16/10/1940

Ο οικισμός Μαυρόλογγος της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Σερρών και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Νιγρίτης (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 257Α - 31/07/1941

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Σερρών

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Στρυμώνος

Κ. Νιγρίτης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 292Α - 14/11/1942

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Στρυμώνος από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 98Α - 19/04/1943

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Νιγρίτης

Δ. Νιγρίτης (Στρυμώνος)

ΦΕΚ 98Α - 19/04/1943

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Νιγρίτης

Δ. Νιγρίτης (Σερρών)

ΦΕΚ 155Α - 31/07/1947

Ο οικισμός Φυτόκιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυτοκίου

07/04/1951

Ο οικισμός Γεωργουλά του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Καλλιθέα και προσάρτησή του στο δήμο Νιγρίτης

14/03/1971

Ο οικισμός Καλλιθέα του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νιγρίτα του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από την κοινότητα Ανθής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από την κοινότητα Θερμών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από την κοινότητα Τερπνής και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από την κοινότητα Φλαμπούρου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Φλάμπουρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Νιγρίτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Ανθή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Θερμά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο οικισμός Τερπνή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βισαλτίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv