ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Δαρόβης (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Δάροβα

Ο οικισμός Μουρατλή προσαρτάται στην κοινότητα Δαρόβης

Ο οικισμός Καραμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Δαρόβης

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Δαρόβης (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Δάροβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κεχρόκαμπος

Ο οικισμός Μουρατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Σκοπός

Ο οικισμός Καραμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άγιος Κοσμάς

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κεχροκάμπου

Κ. Κεχροκάμπου (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Δαρόβης

ΦΕΚ 285Α - 31/08/1934

Ο οικισμός Άγιος Κοσμάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 209Α - 06/09/1979

Ο οικισμός Σκοπός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Κοσμά

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κεχρόκαμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορεινού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv