ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ραβενίων (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ραβένια

Ο οικισμός Κουρταλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ορμανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ντομπροσούλ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ζίψα προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ρούσοβον προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Κοτζαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Τίκλοβα αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λεϊλάρ αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ράπες αποσπάται από την κοινότητα Τιχότας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Ραβένια της κοινότητας μετονομάζεται σε Μακρυπλάγιον

Ο οικισμός Ρούσοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαυρολίθιον

Ο οικισμός Ντομπροσούλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξυλοκόπος

Ο οικισμός Κοτζαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρον

Ο οικισμός Ορμανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύκαρπον

Ο οικισμός Κουρταλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκοδιάσελον

Ο οικισμός Τίκλοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστανιές

Ο οικισμός Λεϊλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Λυκίσκος

Ο οικισμός Ράπες της κοινότητας μετονομάζεται σε Δρεπάνι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μακρυπλαγίου

Κ. Μακρυπλαγίου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ραβενίων

16/05/1928

Ο οικισμός Λυκίσκος της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Λυκοδιάσελον της κοινότητας διορθώνεται σε Λευκοδιάσελλον

Ο οικισμός Άνυδρον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Μακρυπλάγιον της κοινότητας

07/04/1951

Ο οικισμός Δρεπάνι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστανιές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λευκοδιάσελλον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρολίθιον της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ξυλοκόπος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Πολύκαρπον της κοινότητας καταργείται.

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Πολύκαρπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μακρυπλαγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Δράμας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv