ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Νουσρατλή (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Νουσρατλή

Ο οικισμός Ντοαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κηραγλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Καβακλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Δεμιρτζόγιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Ζαρίτς προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Μπουραζανλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κάτω Σιμσιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Ντεντελή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Γκερικλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Άνω Σιμσιρλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Σουρουτζουλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Μαλκαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Γιουρεκλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κιουλτζιλέρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Σαβκαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

Ο οικισμός Κελλή προσαρτάται στην κοινότητα Νουσρατλή

ΦΕΚ 405Α - 15/11/1926

Ο οικισμός Υψηλή Ράχη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Υψηλής Ράχης

Ο οικισμός Ζαρίτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλή Ράχη

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Νουσρατλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Νικηφόρος

Ο οικισμός Μπουραζανλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μυροβλήτης

Ο οικισμός Άνω Σιμσιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνω Πυξάριον

Ο οικισμός Κάτω Σιμσιρλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάτω Πυξάριον

Ο οικισμός Γκερικλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Γύρος

Ο οικισμός Ντοαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρμαριά

Ο οικισμός Μαλκαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ψηλόκαστρον

Ο οικισμός Ντεντελή της κοινότητας μετονομάζεται σε Συκάδι

Ο οικισμός Σαβκαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Καστράκι

Ο οικισμός Σουρουτζουλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Τείχος

Ο οικισμός Κηραγλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρολίβαδον

Ο οικισμός Δεμιρτζόγιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέρια

Ο οικισμός Καβακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αίγειρος

Ο οικισμός Κιουλτζιλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστεράκι

Ο οικισμός Γιουρεκλέρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μικρόλοφος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νικηφόρου

Κ. Νικηφόρου (Δράμας)

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Νουσρατλή

16/05/1928

Ο οικισμός Κελλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Καστράκι της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Περιστεράκι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 100Α - 25/04/1933

Ο οικισμός Μικρόλοφος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Υψηλής Ράχης

ΦΕΚ 108Α - 17/03/1934

Ο οικισμός Άνω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Ψηλόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Τείχος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

Ο οικισμός Κάτω Πυξάριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Πυξαρίου

16/10/1940

Ο οικισμός Συκάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Ο οικισμός Περιστέρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδίων

Ο οικισμός Αίγειρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Πηγαδίων

19/03/1961

Ο οικισμός Μυροβλήτης της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Νικηφόρος της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Νικηφόρος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Νικηφόρου

Ο οικισμός Μαρμαριά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Ο οικισμός Μικρολίβαδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Νικηφόρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv