ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Κηρίων (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Οργαντζή

Ο οικισμός Αραπλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Παζαρλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Γιασόργιαννη προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Δουρακλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Χιμιτλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Ασαά Μαχαλέ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Κασαπλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Διζμηκλή προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Κετσιλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Ασαμπαλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

Ο οικισμός Μπουτζάκ προσαρτάται στην κοινότητα Κηρίων

ΦΕΚ 210Α - 13/09/1920

Ο οικισμός Παζαρλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Εδερνετζίκ

ΦΕΚ 76Α - 02/05/1927

Ο οικισμός Αραπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθυχώρι

Ο οικισμός Μπουτζάκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαθύσπηλον

Ο οικισμός Χιμιτλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγάπη

Ο οικισμός Κασαπλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Υψηλόν

Ο οικισμός Ασαά Μαχαλέ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ευρύπεδον

Ο οικισμός Γιασόργιαννη της κοινότητας μετονομάζεται σε Πολύπετρον

Ο οικισμός Κετσιλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μεσοκόρυφον

Ο οικισμός Δουρακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Τραχεία

Ο οικισμός Διζμηκλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πηγάδια

Ο οικισμός Ασαμπαλάρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Ξηρόχωμα

16/05/1928

Ο οικισμός Ξηρόχωμα της κοινότητας καταργείται.

16/10/1940

Ο οικισμός Αγάπη της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οργαντζή της κοινότητας

Ο οικισμός Τραχεία της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Οργαντζή της κοινότητας

ΦΕΚ 13Α - 18/01/1947

Ο οικισμός Πηγάδια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πηγαδίων

07/04/1951

Ο οικισμός Πολύπετρον της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 86Α - 11/04/1953

Ο οικισμός Οργαντζή της κοινότητας μετονομάζεται σε Κήρια

19/03/1961

Το όνομα του οικισμού Κήρια της κοινότητας διορθώνεται σε Κύρια

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Κυρίων

Ο οικισμός Μεσοκόρυφον της κοινότητας καταργείται.

Κ. Κυρίων (Δράμας)

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Κηρίων

ΦΕΚ 133Α - 20/08/1994

Ο οικισμός Κύρια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Βαθύσπηλον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Βαθυχώρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Ευρύπεδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Ο οικισμός Υψηλόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv