ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σαμακόβου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Σαμάκοβον

Ο οικισμός Κουλαλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαμακόβου

Ο οικισμός Τσιτακλή προσαρτάται στην κοινότητα Σαμακόβου

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Σαμακόβου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Σαμάκοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Δωμάτια

Ο οικισμός Τσιτακλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Μελισσοκομείο

Ο οικισμός Κουλαλή της κοινότητας μετονομάζεται σε Πυργοχώριον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δωματίων

Κ. Δωματίων (Καβάλας)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σαμακόβου

ΦΕΚ 164Α - 29/07/1949

Ο οικισμός Μελισσοκομείο αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μελισσοκομείου

Ο οικισμός Πυργοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μελισσοκομείου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δωμάτια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πιερέων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv