ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ορφανίου (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ορφάνι

Ο οικισμός Ορφάν-Τσιφλίκ προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μισέρ-Τσιολού προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Ορφάν Τσιφλικερή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μονόλιθος Μπόμπλιανης προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μεντεσελή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λογγούρ Μανδέλα προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Δρανλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Κάργιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Τούζλα προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Φτέρη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μπόμπλιανη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Μονόλιθος Φτέρης προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Δελέμπαλη προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

Ο οικισμός Λογγούρ Πασσαλή προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Ο οικισμός Λακκοβίκια προσαρτάται στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920

Το όνομα του οικισμού Λακκοβίκια της κοινότητας διορθώνεται σε Κάτω Λακκοβίκια

18/12/1920

Ο οικισμός Φτέρη της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δρανλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μεντεσελή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μισέρ-Τσιολού της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγούρ Μανδέλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφάν Τσιφλικερή της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Δράμας και υπάγεται στο νομό Καβάλας

Κ. Ορφανίου (Καβάλας)

ΦΕΚ 193Α - 14/08/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Καβάλας από το νομό Δράμας

ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925

Ο οικισμός Κάτω Λακκοβίκια αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακκοβικίων

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Κάργιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Κάρυανη

Ο οικισμός Δελέμπαλη της κοινότητας μετονομάζεται σε Γαληψός

16/05/1928

Ο οικισμός Μονόλιθος Φτέρης της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Ορφάν-Τσιφλίκ της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λογγούρ Πασσαλή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Τούζλα της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπόμπλιανη της κοινότητας μετονομάζεται σε Ακροπόταμος

Ο οικισμός Μονόλιθος Μπόμπλιανης της κοινότητας μετονομάζεται σε Μονόλιθος Ακροποτάμου

ΦΕΚ 176Α - 29/08/1928

Ο οικισμός Ακροπόταμος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακροποτάμου

Ο οικισμός Λουτρά Ελευθερών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακροποτάμου

Ο οικισμός Μονόλιθος Ακροποτάμου αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ακροποτάμου

ΦΕΚ 44Α - 07/02/1929

Ο οικισμός Κάρυανη αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάρυανης

ΦΕΚ 395Α - 15/11/1934

Ο οικισμός Γαληψός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαληψού

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Μέγας Αλέξανδρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορφανίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Φάγρη και προσάρτησή του στην κοινότητα Ορφανίου

ΦΕΚ 108Α - 10/06/1996

Ο οικισμός Ορφάνι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Μέγας Αλέξανδρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Ο οικισμός Νέα Φάγρη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ορφανού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv