ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τιχότας (Δράμας)

ΦΕΚ 251Α - 20/11/1919

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Τιχότα

Ο οικισμός Τίκλοβα προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

Ο οικισμός Ράπες προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

Ο οικισμός Λεϊλάρ προσαρτάται στην κοινότητα Τιχότας

ΦΕΚ 18Α - 07/02/1922

Ο οικισμός Τίκλοβα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Λεϊλάρ αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

Ο οικισμός Ράπες αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ραβενίων

ΦΕΚ 62Α - 22/03/1924

Ο οικισμός Τιχότα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Δρατσίστης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv