ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σακουλέβου (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 74Α - 31/03/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σακούλεβον από την κοινότητα Παπαζάνη και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Σακούλεβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαρίνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Μαρίνης

Κ. Μαρίνης (Φλωρίνης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σακουλέβου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Μαρίνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Κάτω Κλεινών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv