ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Σομπονίκου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σομπονίκον από την κοινότητα Θέρμου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κρυόνερον αποσπάται από την κοινότητα Θέρμου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Ο οικισμός Σομπονίκον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νερομάνα

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νερομάνας

Κ. Νερομάνας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 206Α - 28/09/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σομπονίκου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Νερομάνα της κοινότητας διορθώνεται σε Νερομάννα

Το όνομα του οικισμού Κρυόνερον της κοινότητας διορθώνεται σε Κρύον Νερόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Νερομάννας

Κ. Νερομάννας (Αιτωλοακαρνανίας)

Αναγνώριση του οικισμού Βαρειά και προσάρτησή του στην κοινότητα Νερομάννας

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Νερομάνας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Δογρή και προσάρτησή του στην κοινότητα Νερομάννας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δογρή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Βαρειά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Κρύον Νερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Ο οικισμός Νερομάννα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παραβόλας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv