ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Προδρόμου (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πρόδρομος από την κοινότητα Μελίκης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Νέος Πρόδρομος και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

Αναγνώριση του οικισμού Κιρκάσιοι και προσάρτησή του στην κοινότητα Προδρόμου

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Ημαθίας

Κ. Προδρόμου (Ημαθίας)

ΦΕΚ 35Α - 06/02/1946

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ημαθίας από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 195Α - 31/07/1953

Ο οικισμός Κιρκάσιοι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Τριάς

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Νέος Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μελίκης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv