ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ασάρ Βέη (Πέλλης)

ΦΕΚ 19Α - 11/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασάρ Βέη από την κοινότητα Γυψόβου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Γύψοβον αποσπάται από την κοινότητα Γυψόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Όμπαρ αποσπάται από την κοινότητα Κισσαλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον αποσπάται από την κοινότητα Κισσαλάρ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Λοζάνοβον αποσπάται από την κοινότητα Καδινόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μανδάλεβον αποσπάται από την κοινότητα Καλλινίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νεδίρ αποσπάται από την κοινότητα Καλλινίτσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τριφούλτσεβον αποσπάται από την κοινότητα Γυψόβου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπάμπιανη αποσπάται από την κοινότητα Ισπερλίκ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μαυρένοβον αποσπάται από την κοινότητα Ισπερλίκ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ισπερλίκ αποσπάται από την κοινότητα Ισπερλίκ και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα Ισπερλίκ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Όμπαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Αραβυσός

Ο οικισμός Ισπερλίκ της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλαγιάρι

Ο οικισμός Μαυρένοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαύρον

Ο οικισμός Μανδάλεβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Μάνδαλος

Ο οικισμός Νεδίρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Άνυδρο

Ο οικισμός Παλαιόκαστρον της κοινότητας μετονομάζεται σε Κύρρος

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Αραβυσός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραβυσού

Ο οικισμός Μάνδαλος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Άνυδρο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Πλαγιάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Μπάμπιανη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Μαύρον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Μονή Παναγίας αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλινίτσης

Ο οικισμός Κύρρος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αραβυσού

ΦΕΚ 217Α - 30/06/1926

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Γαλατάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλλίπολις αποσπάται από την κοινότητα Γαλατάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βαλτολίβαδο αποσπάται από την κοινότητα Γαλατάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συνδέλ αποσπάται από την κοινότητα Γαλατάδων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Γύψοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Γυψοχώριον

Ο οικισμός Τριφούλτσεβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Τριφύλλιον

Ο οικισμός Συνδέλ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σανδάλι

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Ο οικισμός Ασάρ Βέη της κοινότητας μετονομάζεται σε Δροσερόν

Ο οικισμός Λοζάνοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Παλαίφυτον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Δροσερού

Κ. Δροσερού (Πέλλης)

ΦΕΚ 179Α - 30/08/1927

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Ασάρ Βέη

ΦΕΚ 378Α - 19/10/1929

Ο οικισμός Παλαίφυτον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παλαιφύτου

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Βαλτολίβαδο αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

ΦΕΚ 2Α - 07/01/1931

Ο οικισμός Καλλίπολις αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλλιπόλεως

Ο οικισμός Σανδάλι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Καλλιπόλεως

ΦΕΚ 50Α - 19/02/1935

Ο οικισμός Γυψοχώριον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γυψοχωρίου

Ο οικισμός Τριφύλλιον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Γυψοχωρίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Δροσερόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv