ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καρασινάν (Πέλλης)

ΦΕΚ 20Α - 15/02/1922

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καρασινάν από την κοινότητα Μαγιαδάγ και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δρέβενον αποσπάται από την κοινότητα Μαγιαδάγ και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Πέλλης και υπάγεται στο νομό Θεσσαλονίκης

Κ. Καρασινάν (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 212Α - 02/09/1924

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης από το νομό Πέλλης

ΦΕΚ 401Α - 12/11/1926

Ο οικισμός Δρέβενον της κοινότητας μετονομάζεται σε Πύλη

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Καρασινάν της κοινότητας μετονομάζεται σε Πλάγια

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πλαγιών

Κ. Πλαγιών (Θεσσαλονίκης)

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Καρασινάν

ΦΕΚ 130Α - 29/05/1933

Ο οικισμός Πύλη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Αξιουπόλεως

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Θεσσαλονίκης και υπάγεται στο νομό Κιλκίς

Κ. Πλαγιών (Κιλκίς)

ΦΕΚ 87Α - 16/03/1935

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Κιλκίς από το νομό Θεσσαλονίκης

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλάγια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αξιουπόλεως

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv