ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αραχώβης (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πεντάκορφον

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Πεντακόρφου

Κ. Πεντακόρφου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αραχώβης

ΦΕΚ 352Α - 01/10/1932

Ο οικισμός Καστανούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανούλας

ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950

Ο οικισμός Ποταμούλα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ποταμούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πεντάκορφον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv