ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Τέρροβας ή Τέρνοβας (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Τέρροβα ή Τέρνοβα από το δήμο Παρακαμπυλίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από το δήμο Παρακαμπυλίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 143Α - 12/08/1922

Η κοινότητα αποσπάται από την επαρχία Ευρυτανίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στην επαρχία Τριχωνίας του νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Τέρροβα ή Τέρνοβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κυπάρισσος

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Κυπαρίσσου

Κ. Κυπαρίσσου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Τέρροβας ή Τέρνοβας

ΦΕΚ 171Α - 10/08/1950

Ο οικισμός Κελανίτης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ποταμούλας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κελλάκια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Ο οικισμός Κυπάρισσος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Παρακαμπυλίων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv