ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Βαλτζικίου (Λέσβου)

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βαλτζίκιον από την κοινότητα Μιστεγνών και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Βαλτζίκιον της κοινότητας μετονομάζεται σε Νέαι Κυδωνίαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Νέων Κυδωνίων

Κ. Νέων Κυδωνίων (Λέσβου)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Βαλτζικίου

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Σκάλα Νέων Κυδωνιών και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κυδωνίων

17/03/1991

Αναγνώριση του οικισμού Ξαμπέλια και προσάρτησή του στην κοινότητα Νέων Κυδωνίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Σκάλα Νέων Κυδωνιών αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Νέαι Κυδωνίαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Ο οικισμός Ξαμπέλια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λουτροπόλεως Θερμής

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv