ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Λούκοβιτς (Πέλλης)

ΦΕΚ 138Α - 20/06/1924

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Λούκοβιτς από το δήμο Εδέσσης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Σάμαρ αποσπάται από το δήμο Εδέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πότσεπ αποσπάται από το δήμο Εδέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Βουλκογιάννοβον αποσπάται από το δήμο Εδέσσης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Ζωή προσαρτάται στην κοινότητα Λούκοβιτς

ΦΕΚ 97Α - 18/03/1926

Ο οικισμός Πότσεπ της κοινότητας μετονομάζεται σε Μαργαρίτα

Ο οικισμός Βουλκογιάννοβον της κοινότητας μετονομάζεται σε Λύκοι

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Ο οικισμός Λούκοβιτς της κοινότητας μετονομάζεται σε Σωτήρα

Ο οικισμός Σάμαρ της κοινότητας μετονομάζεται σε Σαμάρι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Σωτήρας

Κ. Σωτήρας (Πέλλης)

ΦΕΚ 413Α - 22/11/1926

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Λούκοβιτς

ΦΕΚ 289Α - 19/08/1930

Ο οικισμός Νέα Ζωή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νέας Ζωής

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιά Σωτήρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σωτήρας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιά Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εδέσσης

Ο οικισμός Μαργαρίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εδέσσης

Ο οικισμός Σαμάρι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εδέσσης

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εδέσσης

Ο οικισμός Λύκοι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Εδέσσης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv