ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γυμνού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γυμνόν

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αλέας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Γυμνού (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Γυμνόν από το δήμο Αλέας και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Αλέας και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Αναγνώριση του οικισμού Μπουριμάδι και προσάρτησή του στην κοινότητα Γυμνού

16/05/1928

Ο οικισμός Μονή Θεοτόκου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μπουριμάδι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Γυμνού (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Γυμνόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Ο οικισμός Τσιρίστρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Λυρκείας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv