ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Ριζίων (Έβρου)

ΦΕΚ 194Α - 14/08/1924

Σύσταση της κοινότητας με έδρα τον οικισμό Ρίζια

Ο οικισμός Κέραμος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Χάνδαξ προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Χανδράς προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Άρζος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

Ο οικισμός Καναδάς προσαρτάται στην κοινότητα Ριζίων

16/05/1928

Ο οικισμός Χάνδαξ της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 43Α - 08/02/1930

Ο οικισμός Καναδάς αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαρασίων

ΦΕΚ 89Α - 08/04/1931

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα Κομάρων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 430Α - 31/12/1931

Ο οικισμός Χανδράς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χανδρά

ΦΕΚ 406Α - 22/11/1934

Ο οικισμός Βάλτος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάλτου

Ο οικισμός Άρζος αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άρζου

ΦΕΚ 155Α - 15/07/1950

Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Φυλακίου

Ο οικισμός Κέραμος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Φυλακίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίζια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βύσσας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv